Политика за поверителност

Деца на възраст под 13 години

Този Уебсайт не събира съзнателно лична информация от деца на възраст под тринадесет (13) години без проверимо родителско съгласие. Ако се установи, че такава информация е била неволно събрана за лица под тринадесет (13) години, ние незабавно ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме, че тази информация е изтрита от базата данни на нашата система. Всяко лице на възраст под тринадесет (13) години трябва да потърси и да получи разрешение от родител или настойник, за да използва този уебсайт.

Промени в Споразумението за политика за поверителност

Cityshoppingdubai.com си запазва правото да актуализира и/или променя условията на нашата политика за поверителност и като такъв ще публикува тези промени на началната страница на нашия уебсайт на адрес golubkakitchen.com, така че нашите потребители и/или посетители винаги да са наясно с вида на информацията, която събираме, как тя ще бъде използвана и при какви обстоятелства, ако има такива, можем да разкрием такава информация. Ако в даден момент Cityshoppingdubai.com реши да използва която и да е лична информация, която е в досието, по начин, значително различен от този, който е бил заявен при първоначалното събиране на тази информация, потребителят или потребителите ще бъдат незабавно уведомени по електронна поща. В този момент потребителите ще имат възможност да изберат дали да разрешат използването на тяхната информация по този отделен начин.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения във връзка със Споразумението за поверителност, свързано с нашия уебсайт, моля, не се колебайте да се свържете с нас на следния имейл, телефонен номер или пощенски адрес.

Събиране на информация

Този уебсайт събира различни видове информация, като например:

Такава събрана информация може да включва, но не само, Вашия IP адрес, тип браузър, име на домейн, време на достъп и различни адреси на уебсайтове. Събирането на тази информация може да се използва за поддържане на качеството на предоставяните от нас услуги, както и за предоставяне на обща статистика, свързана с използването на нашия уебсайт и други.. Намерението на този сайт е да използва личната информация само за целта, за която е била поискана, и за всички допълнителни употреби, изрично посочени на този сайт.Cityshoppingdubai.com може също така да има възможност да събира анонимна демографска информация, която може да не е уникална за вас, и дори да събира допълнителна или друга лична и/или нелична информация, като възраст, пол, доход на домакинството, политическа принадлежност, раса и религия, в по-късен момент.Възможно е дори да събираме информация за вашия компютърен хардуер и/или софтуер. Моля, бъдете сигурни, че този сайт събира само лична информация, която съзнателно и доброволно предоставяте чрез анкети, попълнени формуляри за членство и имейли

Доброволно предоставена информация, която може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес, информация за фактуриране и/или кредитна карта и т.н., която може да се използва при закупуване на продукти и/или услуги и за предоставяне на заявените от Вас услуги;Информация, която се събира автоматично при посещение на нашия уебсайт, която може да включва бисквитки, технологии за проследяване на трети страни и сървърни логове

Отписване или отказване от абонамент

Всички потребители и/или посетители на нашия уебсайт имат възможност да прекратят получаването на съобщения от нас и/или си запазват правото да прекратят получаването на съобщения чрез електронна поща или бюлетини. За да прекратите или да се откажете от абонамента за нашия уебсайт, моля, изпратете имейл, че желаете, на имейла на нашия уебсайт. Ако желаете да се отпишете или откажете от уебсайтове на трети страни, трябва да отидете на конкретния уебсайт, за да се отпишете и/или откажете.

Имейл: contact@cityshoppingdubai.com

Оповестяване на асоциираните партньори на Amazon

Cityshoppingdubai.com е участник в програмата Amazon Services LLC Associates, партньорска рекламна програма, предназначена да осигури средства за сайтовете да печелят рекламни такси чрез рекламиране и свързване с amazon.com

Приемане на условията

С използването на този уебсайт вие приемате условията, посочени в гореспоменатото Споразумение за политика на поверителност. Ако не сте съгласни с нашите правила и условия, трябва да се въздържате от по-нататъшно използване на нашите сайтове. Освен това продължаването на използването на нашия уебсайт след публикуването на актуализации или промени в нашите правила и условия означава, че сте съгласни и приемате тези промени.

Защита

Cityshoppingdubai.com се стреми и предприема всички предпазни мерки за поддържане на адекватна физическа, процедурна и техническа сигурност по отношение на своите офиси и съоръжения за съхранение на информация, така че да се предотврати всякаква загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване или промяна на личната информация на потребителя под наш контрол.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Cityshoppingdubai.com се ангажира да пази цялата лична информация, събрана от лицата, които посещават нашия уебсайт и използват нашите онлайн съоръжения и услуги, точна, поверителна, сигурна и поверителна. Нашата политика за защита на личните данни е разработена и създадена, за да гарантира на свързаните с Cityshoppingdubai.com лица нашия ангажимент и осъзнаване на задължението ни не само да спазваме, но и да надхвърляме повечето съществуващи стандарти за защита на личните данни.

Настоящото споразумение за политика за поверителност се прилага за Cityshoppingdubai.com и по този начин урежда събирането и използването на всички данни. Чрез използването на Cityshoppingdubai.com вие се съгласявате със следните процедури за обработка на данни, изразени в рамките на това споразумение.

  • да се съобразявате с постановления, закони и/или устави или да се опитвате да спазвате всякакви процедури, които могат да бъдат връчени на този уебсайт и/или неговия уебсайт;
  • защитава и/или запазва всички права и/или собственост на Cityshoppingdubai.com; и
  • да работи при трудни условия с цел да осигури личната безопасност на потребителите и/или на широката общественост.

Връзки към други уеб сайтове

Нашият уебсайт съдържа връзки към партньорски и други уебсайтове. Cityshoppingdubai.com не претендира и не поема отговорност за политиките, практиките и/или процедурите за поверителност на други такива уебсайтове. Затова насърчаваме всички потребители и посетители да внимават, когато напускат нашия уебсайт, и да четат декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който събира лична информация. Гореспоменатото споразумение за политика за поверителност се отнася само и единствено за информацията, събирана от нашия уебсайт.

Използване на събраната информация

На тези трети страни е строго забранено да използват вашата лична информация, освен за предоставяне на тези услуги, които сте поискали, и като такива те са задължени по този начин в съответствие с настоящото споразумение да запазят поверителността на цялата ви информация.Cityshoppingdubai.com може да сметне за необходимо да следи уебсайтове и/или страници, които неговите потребители могат да посещават често, с цел да разбере какви видове услуги и/или продукти могат да бъдат най-популярни сред клиентите или широката общественост.Cityshoppingdubai.com може да разкрие вашата лична информация, без да ви уведомява предварително, само ако това се изисква съгласно приложимите закони и/или при добросъвестно убеждение, че такова действие се счита за необходимо или се изисква, за да:. Cityshoppingdubai.com може да сметне за полезно да сподели определени данни със свои доверени партньори, за да извърши статистически анализ, да ви предостави имейл и/или пощенска поща, да достави поддръжка и/или да уреди извършването на доставки

Cityshoppingdubai.com може да събира и да използва лична информация, за да подпомогне работата на нашия уебсайт и да осигури предоставянето на услугите, от които се нуждаете и които сте поискали. Понякога може да сметнем за необходимо да използваме лична информация, предназначена да Ви информира за други възможни продукти и/или услуги, които могат да Ви бъдат предоставени от Cityshoppingdubai.com и неговите дъщерни дружества, а също така може да се свържем с Вас във връзка с попълването на анкети и/или изследователски въпросници, свързани с Вашето мнение за настоящи или възможни нови услуги, които се предлагат или могат да бъдат предложени.Cityshoppingdubai.com не продава сега, нито ще продава в бъдеще, отдава под наем или лизинг каквито и да било списъци и/или имена на своите клиенти на трети страни.От време на време Cityshoppingdubai.com може да сметне за необходимо да се свърже с вас от името на други външни бизнес партньори по отношение на конкретна оферта, която може да представлява интерес за вас. Ако се съгласите или проявите интерес към представените оферти, тогава в този момент конкретна идентифицираща информация, като име, имейл адрес и/или телефонен номер, може да бъде споделена с третата страна.